Genförändrad klamydiabakterie i Skåne

SKÅNE. Den muterade varianten av klamydiabakterien har nu brett ut sig även i Skåne.
Framöver analyseras alla klamydiatester två gånger. Det sker vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö.
Men de klamydiaprov som kom till mikrobiologen före den 1 november har kastats, så oroliga patienter får helt enkelt lämna ett nytt prov.