Äggproducent får böta för burar

SIMRISHAMN. Simrishamns kommun kräver en äggproducent i Borrby på 100 000 kronor i vite för varje månad han fortsätter hålla höns i gamla hönsburar.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Tommy Mårtensson, från sjukvårdspartiet, säger att det var en nästan enig nämnd som tog beslutet. Kommunen anser att det handlar om otillåten djurhållning eftersom äggproducentens dispens att hålla höns i gamla oinredda burar, i våras drogs in av Jordbruksverket - ett beslut som äggproducenten har överklagat till Länsrätten i Jönköping.