Trivseleldning i braskaminen

BÅSTAD. Braskaminer, vedspisar och kakelugnar i hus som ligger i tätbebyggda områden ska användas bara två gånger i veckan för så kallad trivseleldning.
Inte för att värma upp bostaden.
Det sägs i de nya riktlinjer som Miljösamverkan Skåne har tagit fram och som Båstads kommun nu har godkänt.

Miljösamverkan Skåne är ett samarbetsorgan för de skånska kommunerna. Meningen är att riktlinjerna ska antas av alla kommuner i Skåne.
– Fastbränsleeldning är ett problem, säger Jörgen Hanak som är miljöchef i Båstad. Varje vinter klagar folk på att luften är dålig och att det ryker in från grannens eldning.

Det som fördärvar luften är främst partiklar och polyaromatiska kolväten som är cancerframkallande.