Säldöden kostsam för kommuner

BÅSTAD. Det har kostat Båstads kommun någonstans mellan 250 000 och 300 000 kronor att ta hand om dom döda sälar som flutit i land på kommunens stränder under sommaren.
Sälarna kommer från den stora knubbsälskolonin vid Hallands Väderö och har dött av den virussjukdom som drabbat sälarna i Skagerack och Kattegatt. Båstads kommun har planer på att kontakta grannkommunerna längs kusten, där man också fått ta hand om döda sälar, för att göra en gemensam begäran om statligt stöd för att täcka kostnaderna.