Åtal för utsläppen i Lyabäcken

BÅSTAD. Miljöåklagare Ingvar Wennersten har beslutat att väcka åtal för de utsläpp som förorenade i Lyabäcken sommaren 2003.
Utsläppen ägde rum när man provborrade för tunnelbygget genom Hallandsåsen.

Två personer kommer att åtalas för vållande till miljöstörning. Dessutom kommer såväl Banverket som entreprenören Skanska-Vinci att krävas på företagsbot.

De två personer som delgivits misstanke om brott i samband med utredningen är Banverkets projektchef Christer Möller och Skanska-Vincis tidigare projektchef Stig Ericsson.