Hövdingar kräver höjd sälersättning

SKÅNE. Den svenska sälstammen blir allt starkare. Det ställer till problem för kustfiskarna som får fångsten uppäten. 
Fjorton landshövdingar har nu gått samman och kräver höjd ersättning för sälskador.