Friskolor kan få böta

SKÅNE. Fem skolor i Skåne riskerar vite sedan dom inte lämnat in betygsuppgifter på sina elever, som gick ut skolan i våras, till Skolverket.
Skickar dom inte in betygen inom tre vecka kan dom få böter upp till femtiotusen kronor. Det är Komvux i Kävlinge, Antilopenskolan i Klippan, Backaskolan i Malmö, Rudolf Steinerskolan i Lund och Sophiaskolan i Rörum utanför Simrishamn som inte lämnat in betygen.