Kräftpesten sprider sig

SKÅNE. Sedan ett år tillbaka har länsstyrelsen i Skåne en plan för hur den svenska flodkräftan ska bevaras. Men kräftpesten fortsätter sprida sig och nu finns flodkräftan bara kvar i mellan fem och tio vattendrag i Skåne.
Genom upplysning försöker länsstyrelsen hindra smittspridningen och också genom att plantera ut nya flodkräftor i de vattendrag som drabbats. Johan Wangström, fiskeridirektör på länsstyrelsen kan inte säga om flodkräftan kommer finnas kvar i Skåne i framtiden. Däremot kommer arten finnas i Sverige i stort.