Kommunal chef får fallskärm på 16 månadslöner

SIMRISHAMN. Chefen för barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn, Fredrik Röstenius, får ett avgångsvederlag på 16 månadslöner - sammanlagt 630.000 kronor.
I går lämnade han sin tjänst med omedelbar verkan.
I dag ger kommunalrådet Christer Akej (m) och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sin beskrivning av de problem som har rått under Röstenius ledning. Erforderlig kontroll över ekonomin har saknats, heter det bland annat. Enligt de senaste prognoserna har barn- och utbildningsnämnden i år överskridit budgeten med drygt 10 miljoner kronor.