Först med alkolås i skolbussarna

KRISTIANSTAD. Alla skolbussar i Kristianstads kommun ska förses med alkolås.
Kristianstad blir först i Skåne med denna satsning.
För att överhuvudtaget få igång bussen måste chauffören blåsa in luft i alkolåset. Och finns det då alkohol i utandningsluften så går det inte att starta. Så fort chauffören gör ett uppehåll som är längre än en halvtimme så måste han eller hon blåsa på nytt. Det kostar 15.000 kronor per buss att installera alkolås. Den sammanlagda kostnaden på 240.000 kronor delar Vägverket, Region Skåne och Kristianstads kommun på.