Konsumentrådgivning på deltid

ÅSTORP. Invånarna i Åstorp får från och med den 1 september tillgång till en konsumentrådgivare på deltid.
Kommunen, som tidigare har saknat konsumentrådgivning, har tecknat ett samarbetsavtal med Bjuvs kommun.
Avtalet gäller under en försöksperiod. Senast 1 maj nästa år ska de båda kommunerna avgöra om verksamheten ska fortsätta eller inte.