3G-mast viktigare än utsikt

BRÖSARP. En 72 meter hög 3G-mast planeras vid Brösarps backar.
Byggnadsnämnden i Simrishamn anser att det är helt otänkbart. Men länsstyrelsen anser att det är viktigare att 3G-nätet byggs ut än att man bevarar landskapsbilden.