Region Skåne hyr in allt mer personal

SKÅNE. Region Skåne betalar allt mer för personal som hyrs in från bemanningsföretag.
Under första halvåret i år betalade regionen 40 miljoner kronor jämfört med 20 miljoner under hela förra året.
Störst har utgifterna varit på Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Där har man hyrt in personal för över 14 miljoner kronor under årets första sex månader. Det rör sig främst om olika specialistsjuksköterskor. Enligt uppgifter i Sydsvenskan har kostnaderna för hyrpersonal ökat väldigt mycket även i Simrishamn. Sjukhuset där betalade sammanlagt en halv miljon kronor i fjor mot över sju miljoner första halvåret i år. Centralsjukhuset i Kristianstad har hyrt personal för 1,7 miljoner kronor i år medan man betalade 2,3 miljoner för hela 2001. Det finns ett beslut inom Region Skåne att man ska hyra in så lite personal från bemanningsföretag som möjligt. Och sjukhusen i Ängelholm, Lund, Landskrona och Hässleholm har i stort sett inte haft några utgifter för inhyrd personal.