3G-mast viktigare än utsikt

BRÖSARP. En 72 meter hög 3G-mast planeras vid Brösarps backar.
Byggnadsnämnden i Simrishamn anser att det är helt otänkbart.

Men länsstyrelsen anser att det är viktigare att 3G-nätet byggs ut än att man bevarar landskapsbilden vid Brösarps backar.

Länsrätten håller med länsstyrelsen i en aktuell dom.
– Det här är det sämsta tänkbara stället att placera en så hög mast, säger byggnadsnämndens ordförande i Simrishamn, Eric Tenland.

Området är av riksintresse för naturvård, friluftsliv, turism, kulturmiljövård och kustzon. Dessutom är det ett naturreservat.