Fängelseplatser omvandlas till häkte

SKÅNE. Platsbristen på de skånska häktena är nu så svår att Kriminalvårdsverket tvingas göra om fängelser till häkten. En avdelning på Kirsebergsanstalten i Malmö töms på fångar för att lämna plats åt häktade.

Det här kan innebära en lättnad även för häktet i Kristianstad.

I Kristianstad är just nu alla 29 platser upptagna. Häktas ytterligare någon under dagen blir det överbeläggning .

Nu får man 20 nya platser på Kirsebergsanstalten. Eftersom platserna fördelas i regionen så tror Roine Johnsson, chef på häktet i Kristianstad, att trycket lättar även i Kristianstad.
– Som det är i dag går det åt mycket tid att hitta platser. Nu hoppas vi kunna ägna varje intagen den tid som de har rätt till.