Tunnelbygget ytterligare försenat

BÅSTAD. Tunnelbygget genom Hallandsåsen ligger sex månader efter tidsplanen.
Den nya tunnelborrmaskinen har inte kunnat ta sig fram i den takt som Banverket och entreprenören Skanska-Vinci räknade med vid starten för snart ett år sedan.