Protester mot hög 3G-mast

BRÖSARP. Den planerade 72-metersmasten för mobiltelefoni intill Brösarps backar väcker starka reaktioner.
Bland Brösarpsborna är det nästan ingen som känner till planerna.