Lönelyft för regionråden

KRISTIANSTAD. 71 500 kronor - det blir månadslönen för regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (m).
Det är i runda slängar lika mycket som fyra vårdbiträden tjänar tillsammans.

Den förre ordföranden Uno Aldegren (s) hade en månadslön på drygt 54 000 kronor.

Swansteins nya lön är ännu inte klubbad utan ännu så länge bara ett förslag från regionens arvodesberedning. Och de tolv övriga regionråden förslås också få kraftiga ökningar. Deras nya lön blir 55 000 kronor.

Regionstyrelsen behandlar arvodesberedningens förslag på måndag 27 november.

Radio Kristianstad har sökt Jerker Swanstein för en kommentar men inte fått tag på honom.