Lönelyft för regionråden

KRISTIANSTAD. 71 500 kronor - det blir månadslönen för regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (m).
Det är i runda slängar lika mycket som fyra vårdbiträden tjänar tillsammans.