Kriminalvården söker nya övervakare

SKÅNE. Det råder brist på frivilliga som vill jobba som övervakare. Kriminalvården vill att så många som möjligt av övervakarna inte jobbar inom kriminalvården. I Skåne har drygt var sjätte övervakare inte någon annan koppling till kriminalvården.

Alla brottslingar som dömts till minst två års fängelse eller skyddstillsyn får en övervakare.
Skåne når inte riktigt målet
Kriminalvårdens målsättning är att runt 65 procent av övervakarna ska vara frivilliga som inte kommer från kriminalvården. Men idag så ligger siffran på runt 44 procent i landet. Frivården i Skåne som utgår från Malmö, Kristianstad, Helsingborg och Ystad ligger bättre till även om man inte uppfyller målet.

Frivilliga hjälper till
Föreningen Kristianstads övervakarförening med ett 40-tal medlemmar hjälper frivården i Kristianstad med att hitta övervakare.
- Vi ska hjälpa personerna att få ett liv utanför fängelset men också sociala frågor som att hitta jobb och bostad, berättar Thomas Karlström ordförande i föreningen som själv varit övervakare i tio år.