Akut sjuka kan få åka många mil för behandling

SKÅNE. I sommar har Region Skåne samordnat sjukhusvården. När det har varit fullt på det närmaste sjukhuset har patienter lagts in på ett annat. Nu vill regionrådet Henrik Hammar(m) att sjukhusen ska dela på sina vårdplatser året runt. Det ger en bättre vård och mindre väntetider enligt Henrik Hammar.
Det är ett 50-tal patienter som har fått åka till ett annat sjukhus än det naturliga och närmaste i sommar. Värst har överbeläggningarna varit i Malmö och Lund. Därifrån har patienter fått åka till Kristianstad, Ystad och Trelleborg. Varje dag har de skånska sjukhusen fått in rapporterar om de har överbeläggningar eller platser över, och sen har en särskild koordinator kunna bestämma om patienter ska läggas in på ett annat sjukhus än det närmaste. Regionrådet Henrik Hammar(m) vill att sjukhusen ska dela på vårdplatserna året om. Trots att det innebär att fler patienter måste åka till ett sjukhus längre bort, tycker inte Henrik Hammar att det är en nackdel.