Just nu

Återupptar papperstillverkningen

KLIPPAN. Tre lokala företagsledare har köpt Klippans pappersbruk av konkursförvaltaren.
De planerar att starta papperstillverkning igen nästa måndag under företagsnamnet Klippans Bruk AB.

De nya ägarna anser att det finns unika möjligheter för papperstillverkning i Klippan eftersom det är ett välkänt bruk med mycket långa traditioner.

Där finns också tillgång till arbetskraft med den speciella kompetens som krävs.