Skåne populäraste regionen

SKÅNE. Arbetslösheten är högre i Skåne än i övriga Sverige. Ändå är Skåne den populäraste regionen i Sverige.
Det framgår av Region Skånes uppföljning av utvecklingsarbetet i länet.

För femte året i rad toppar Skåne när det gäller inflyttning av svenskar till Skåne. 

Men även inflyttningen till Skåne från utlandet är stor, främst av danskar och polacker. Detta bidrar till att Skåne har en förhållandevis ung befolkning vilket kan vara positivt med de allt större pensionsavgångarna i hela Sverige.

Men sysselsättningen är lägre i Skåne än i övriga riket. Detsamma gäller för tillväxten.