Skåne populäraste regionen

SKÅNE. Arbetslösheten är högre i Skåne än i övriga Sverige. Ändå är Skåne den populäraste regionen i Sverige.
Det framgår av Region Skånes uppföljning av utvecklingsarbetet i länet.