Stryplekar på högstadieskola

KRISTIANSTAD. Elever på Väskolan i Kristianstad leker en farlig stryplek.
Den går ut på att man ska svimma av syrebrist.

Fenomenet uppmärksammades för en månad sedan i Trelleborg, där eleverna också filmade varandra under leken.

Nu har leken också nått Kristianstad.
– I förra veckan uppmärksammade vi att några elever hade försökt strypa en annan elev, säger Ulf Nilsson, rektor på Väskolan.

Nu ska man prata om det här i alla klasserna på skolan och förklara vilka risker som är förknippade med leken.
– Och vi kommer att vara extra uppmärksamma och avbryta om det händer igen. Sen går det också hem information till föräldrarna, säger Ulf Nilsson.