Just nu

Oro för forskning i Hässleholm

HÄSSLEHOLM. Kommunledningen i Hässleholm är orolig för att isocyanatforskningen i Hässleholm inte får tillräckligt med pengar. I vårbudgeten gavs löften om utökade anslag. Men pengarna fanns inte med i den nya regeringens budget. 

Både föreståndaren för avdelningen för arbetsmiljökemi och Hässleholms kommunalråd tror att det är ett misstag som skett i samband med regeringsskiftet.

Avdeningen för arbetsmiljökemi i Hässleholm forskar och sprider kunskap kring giftiga ämnen som används inom industrin och i vissa arbeten.