Kaos i färdtjänsten

KRISTIANSTAD. Det råder kaos inom färdtjänsten i Kristianstad. Det menar folkpartisten Barbro Kärrstrand som är vice ordförande i omsorgsnämnden, och nu vill hon att nämnden säger upp avtalet med Skånetrafiken.
Trots att hon varit med om att handla upp avtalet. Hon anser att systemet inte fungerar eftersom de som har rätt till färdtjänst till exempel aldrig kan lita på att bli hämtade och lämnade på rätt plats och i rätt tid.