Oppositionen kritiserar omorganisation

KRISTIANSTAD. Den styrande femklövern i Region Skåne avskaffar nu distriktsnämnderna i de fem sjukvårdsdistrikten.
I stället får hälso- och sjukvårdnämnden ett större ansvar.

Distriktsnämnderna ersätts med fyra beredningar. Deras uppgift är att lyssna på folk och organisationer och återföra åsikterna till regionen.

Under tisdagens regionfullmäktigemöte fick omorganisationen mycket kritik från oppositionen.

Den största invändningen från socialdemokraterna är att beredningarna inte får någon beslutsrätt. De tycker att förslaget är en centralisering som ger sämre förutsättningar för medborgerligt inflytande.