Saneringen av BT Kemi inledd

SVALÖV. På onsdagen började man frakta bort den förorenade, stinkande jorden från BT-Kemi-området i Teckomatorp.
2009 ska hela området vara sanerat och förvandlat till ett grönområde.

Kostnaden är nära 100 miljoner kronor. Under torsdagen väntas Naturvårdsverket fatta beslut om statsbidraget på drygt 82 miljoner kronor. 

Sedan länsstyrelsen godkänt en provsanering ska 2 000 ton förorenade jordmassor till att börja med grävas upp och föras till en behandlingsanläggning i Danmark.

Anledningen till provsaneringen är att danska miljömyndigheter kräver en testkörning men så småningom ska 45 000 ton massor grävas bort och behandlas.