Skånska högskolor vill ha polisutbildning

SKÅNE. Kampen för en polisutbildning i Skåne fortsätter. På torsdagen åker representanter från Kristianstad och Malmö högskola till Stockholm för argumentera för sig själva inför regeringens utredare.

Mycket talar för att Sverige ska få minst en ny polishögskola. Region Skåne vill gärna att en sådan utbildning ska placeras i Skåne.

Men man har ännu inte kunnat enas om var polishögskolan ska ligga. Både högskolan i Malmö och Kristianstad är intresserade. Dessutom kan Lunds universitet tänka sig att vara med på ett hörn genom att erbjuda kurser.

Men det gemensamma intresset för Malmö och Kristianstad är att övertyga regeringens utredare om att en polishögskolan kan placeras i Skåne. För i slutändan är det också troligt att man kommer ha någon form av samarbete mellan lärosätena.