Skadeinsekt övervintrar i stående träd

SKÅNE. Många granbarkborrar kommer i år övervintra under barken på stående granar istället för i marken. Det visar nya upptäckter från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Södra och Skogsstyrelsen.

Skogsägare som drabbats av granbarkborrangrepp rekomenderas därför att avverka och forsla ut angripna granar redan i vinter.

Skogsstyrelsen håller just nu på med att ta fram en handlingsplan för att förebygga granbarkborreskador på stående skog, beslut om planen väntas i mitten på december.