Lärare ville lära sig om genusfrågor

KRISTIANSTAD. På Krinova i Kristianstad samlades under tisdagen drygt 300 personer från södra Sverige för att diskutera varför pojkar presterar sämre än flickor i skolan. Konferensen anordnas av Myndigheten för skolutveckling tillsammans med Kristianstads kommun och Högskolan i Kristianstad.

– Det är viktigt att diskutera dessa frågor eftersom pojkarna halkar efter och skillnaderna mellan flickorna och pojkarna ökar, säger Eva Dahl som är undervisningsråd på myndigheten för skolutveckling. 

De 300 konferensdeltagarna är mestadels skolchefer, förvaltningschefer, lärare och lärarutbildare. 

En som har valt att vara med på konferensen är Christina Lind som adjunkt i Svenska och arbetar på lärarutbildningen vid Högskolan i Kristianstad. Hon är övertygad om att hon kommer lära sig mycket av konferensen.  

– Jag tror att vi har en massa förväntning och attityder som vi inte är medvetna om, säger Christina Lind.