VD för ABK tvingas avgå

KRISTIANSTAD. Styrelsen för det kommunala bostadsbolaget AB Kristianstadbyggen avskedade igår företagets VD Tore Nyquist med omedelbar verkan.
Nyquist har utan styrelsens vetskap tecknat en pensionsförsäkring och låtit det kommunala bostadsbolaget betala en engångspremie på nästan 1,5 miljoner kronor. Pensionsförsäkringen skulle ge Nyquist en pension på 104.000 kronor i månaden, mer än dubbelt så mycket som han har i lön nu. Styrelsen har tidigare begärt en omförhandling av avtalet utan resultat. Eftersom det inte blev någon uppgörelse med Nyquist blir det nu en rättslig process istället. Den 1 oktober ska nya VD:n Leif Persson tillträda och fram till dess går ABK:s byggnadschef Per-Ola Pershaf in som tillförordnad VD.