IFK räddas undan konkurs

HÄSSLEHOLM. Kommunstyrelsen i Hässleholm har beslutat att ge fotbollsklubben IFK Hässleholm ett extra verksamhetsbidrag på 230 000 kronor. 
Både banken och övriga bidragsgivare har ställt som villkor för att hjälpa den skuldtyngda klubben att kommunen stöttar med det här bidraget.

230 000 kr motsvarar föreningens nettoskuld till kommunen. 

Villkoret för bidraget är att IFK Hässleholm gör någon form av motprestation, som kommunstyrelsens arbetsutskott och klubbens styrelse ska komma överens om.

”Vi ser mycket allvarligt på att huvudorsaken till föreningens obestånd är att man inte har fullgjort sina skyldigheter gentemot skattemyndigheten”, säger kommunalråden Tommy Nilsson (s) och Bo-Anders Thornberg (m) i ett pressmeddelande.