HD prövar inte tågolyckan i Nosaby

KRISTIANSTAD. Högsta domstolen, HD, beviljar inte prövningstillstånd för den lastbilschaufför som orsakade tågolyckan i Nosaby 2004.
Det innebär att domen på 14 månaders fängelse står fast.