Skogsstyrelsen vill säga upp 500

SKÅNE. Statliga Skogsstyrelsen varslar 500 anställda i Skåne om uppsägning.
Personalen informeras under torsdagsförmiddagen om neddragningarna.

Anledningen är att länsarbetsnämnden i Skåne har meddelat att man tänker säga upp sitt avtal med Skogsstyrelsen om de så kallade gröna jobben, som är inriktade på långtidsarbetslösa.

Det gäller bland annat skötsel och underhåll av naturreservat.

Grunden till varslen är att Arbetsmarknadsverket har fått minskade resurser till arbetsmarknadspolitiska program för 2007 och 2008.

Enligt Skogsstyrelsen och Arbetsmarknadsstyrelsen är gröna jobb ett vinnande koncept. En mätning från december 2005 visade att 47 procent av dem som lämnat gröna jobb gått vidare till annat arbete eller utbildning