Fisken får fria vandringsvägar

SKÅNE. Länsstyrelsen har under 2006 satsat 1,8 miljoner kronor för att skapa fria vandringsvägar för fisken i de skånska åarna.
Den största satsningen är i Braån där alla vandringshinder nu har avlägsnats.