- Skattesänkningar drabbar Skåne!

SKÅNE. Socialdemokraterna anser att moderaternas förslag om skattesänkningar på 130 miljarder kronor kommer att slå hårt mot den offentliga sektorn och extra hårt mot Skåne om det skulle bli verklighet.
Enligt socialdemokraternas uträkningar skulle moderaternas förslag innebära att 3.400 anställda måste sägas upp i skånska kommuner och i Region Skåne - 2.400 i kommunerna och 1.000 i Region SKåne.
Socialdemokraterna som i dag lade fram rapporten "Ofrihet för Skåne" säger att moderaterna vill urholka välfärden och kallar skattesänkningsförslaget horribelt.