Fler vägkameror i Skåne

SKÅNE. Polisen och Vägverket har fått ytterligare 50 miljoner kronor att satsa på kameraövervakning fram till år 2004.
Innan året är slut ska minst 74 stolpar för bevakningskameror ha satts upp på ytterligare tio vägsträckor runt om i landet.
I Skåne blir det på väg 108 mellan Svedala och Lund samt väg 112 mellan Åstorp och Höganäs. I dag finns det kameraövervakning på väg 21 mellan Kristianstad och Hässleholm. Bildtekniken har krånglat på många håll och poliser har klagat över tidskrävande merarbete, men antalet trafikolyckor och fortkörare har trots allt minskat.