Föreningar vill bevara unik officersmäss

KRISTIANSTAD. Flera föreningar i Kristianstad försöker nu rädda den unika officersmässen i Stora Kronohuset vid Stora Torg i Kristianstad.
Bland andra är Vähusens vänner, Handelsföreningen och Militärhistoriska föreningen rädda för att officersmässen på andra våningen ska tömmas på sina historiska inventarier när försvarsmakten lämnar huset under hösten.