Minskat intresse för tunneln

BÅSTAD. Båstadsbornas intresse för tunnelbygget genom Hallandsåsen har minskat. 6 av 10 Båstadsbor säger att de följer av media rapporter om bygget, visar Båstads kommuns attitydundersökning. För två år sedan följde 8 av 10 vad media rapporterade om tunneln.

Drygt 600 Båstadsbor är tillfrågade och det är framför allt yngre och kvinnor som inte är intresserade av tunnelbygget. Något som nu Banverket funderar att åtgärda genom att ordna barnvakter vid informationsmötena.