Vindkraftspark har lett till JO-anmälan

ÄNGELHOLM. Flera av de som bor i Tånga, Rögle, Välinge och Utvälinge har anmält Ängelholms kommun till justitieombudsmannen, JO. Anledningen till anmälan är att de tycker att kommunen har misskött ärendet.
Anmälarna anser att kommunen medvetet förhalat ärendet och låtit bli att informera alla berörda. Anmälarna bor mellan en och fem kilometer ifrån den planerade vindkraftsparken. De anser att runt 1200 personer är berörda av ett eventuellt bygge. Anmälarna fruktar att fastighetspriserna kommer att halveras. De är också rädda för ljud- och ljuseffekterna av vindkraftsanläggningen.