Swedish Meats säljs

SKÅNE. Slakteriföretaget Swedish Meats kommer att säljas. Med minsta möjliga majoritet röstade extrastämman på Swedish Meats för den stadgeändring som krävdes för att HK Ruokatalos köp skulle gå igenom. Röstsiffrorna blev 50 för och 20 emot.

Det krävdes att minst 50 stämmodeltagare skulle ställa sig bakom förslaget till stadgeförändring.

Det innebär att Swedish Meats styrelse nu kan gå vidare med försäljningen av Swedish Meats till HK Ruotakalo för cirka 1,1 miljarder kronor.

Stadgeförändringen innebär att den ekonomiska föreningen Swedish Meats blir ett aktiebolag som kan säljas.