Hemlösa klarar att komma ur missbruk

SKÅNE. Många som är hemlösa i Sverige missbrukar droger eller alkohol. Det är ett faktum som gör det svårt för många hemlösa att komma ur sin situation.

Gatuprästen Bengt Ingvarsson bor i Perstorp och jobbar på Stadsmissionen i Malmö. Han har sett många människor gå ner sig på grund av sin hemlöshet och sina drogproblem. Samtidigt har han sett andra ta sig ur sitt missbruk och komma tillbaka till samhället.

Tack vare rätt hjälp eller vissa omständigheter kan missbrukande hemlösa få motivation och stöd att reda upp sina liv.