Kustpilen ofta försenad

SKÅNE. Vart femte Kustpilentåg har varit mer än fem minuter försenat i år. Det visar statistik från SJ. Särskilt drabbad är sträckan mellan Köpenhamn och Karlskrona. Orsakerna till förseningarna på Kustpilen är flera. Bland annat har det varit problem med tågen och dels har det hårt trafikerade enkelspåret längs Blekingekusten orsakat förseningar. SJ:s mål är att 90% av Kustpilentågen ska vara punktliga.