Sjukskrivningarna ska minska

SKÅNE. Region Skåne drar nu igång ett stort projekt för att minska antalet sjukskrivna.
Genom lokala rehabiliteringsteam ska sjuka få snabbare och bättre hjälp.
Metoden ska först provas på ett 50-tal av Region Skånes egna 1.400 långtidssjuka. I Malmö, Simrishamn och i Helsingborg eller Kristianstad ska anställda som är utbrända eller har smärta få hjälp av ett rehabteam med läkare, kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast. - Det handlar väldigt mycket om att så tidigt som möjligt komma igång med fysiska aktiviteter som promenader och simning, säger projektledaren Svante Larsson. Högst en vecka efter det att man blivit sjukskriven ska man komma till rehabteamet. Slår metoden väl ut ska den införas i hela Skåne och på sikt också erbjudas alla långtidssjuka skåningar. I Region Skåne har personalen har blivit allt sjukare på senare år. Målet är att sjukskrivningarna ska minska med 20 procent på två år, från drygt 27 dager per år och anställd i genomsnitt till knappt 23.