Ryskt fartyg på grund i Öresund

RYDEBÄCK. Ett 116 meter långt ryskt lastfartyg gick på grund i Öresund vid Rydebäck i morse.
Fartyget är byggt för att trafikera ryska floder, men var nu på väg till Skottland lastat med ammoniumnitrat, ett gödningsmedel som betraktas som lätt giftigt. Enligt kustbevakningen är inte fartyget skadat och inga utsläpp har skett. Grundstötnigen ska nu utredas.