Risker med hästar uppmärksammas

SKÅNE. Under årets tio första månader tvingades nästan 800 personer i Skåne söka vård efter att ha skadats i samband med ridning.
Nu uppmärksammas riskerna med ridning och arbete med hästar allt mer.