Upprorskonflikt fortsätter

SKÅNE. Konflikten mellan Göingeupproret och kristdemokraternas regionråd Rolf Tufvesson fortsätter. I ett öppet brev skriver Rolf Tufvesson att Göingeupproret uppträtt kränkande mot honom och tagit ära och heder av honom som person.
Rolf Tufvesson bemöter dessutom i brevet Göingeupprorets kritik när det gäller bristande engagemang från regionens sida för nordöstra Skåne. Han anser att Region Skåne gör vad som går att göra för att skapa balans i Skåne. Brevet kan ses som ett svar på att Göingeupproret uppmanat till bojkott av kristdemokraterna.