Gymnasister har dåliga förkunskaper

HELSINGBORG. Lärarna i Helsingborg vill införa diagnostiska prov för nyblivna gymnasieelever.
– Jag har elever som inte kan multiplikationstabellen, säger gymnasielärare Birgitta Lindlöf.

Resultatet av proven ska sedan skickas tillbaka till grundskolan så att blivande gymnasisters matematikkunskaper blir bättre.

Skol- och fritidsnämndens ordförande i Helsingborg, Christer Rasmusson, ser positivt på de diagnostiska proven. Samtidigt säger han att han först måste ta upp frågan med grundskolans lärare i matematik.